Điều Khoản Sử Dụng

Nhằm tránh những sự hiểu lầm cũng như các vấn đề pháp lý, trang Điều khoản này được tạo ra. Ngoài ra, quý độc giả còn có thể tìm hiểu thêm về các chính sách riêng tư của trang web ở trang Chính sách riêng tư. Nếu không đồng ý với các Điều khoản và Chính sách của các văn bản này, quý vị có thể ngưng sử dụng trang web của chúng tôi, nhưng nếu quý vị đã chấp nhập sử dụng thì sẽ được hiển nhiên xem như đồng thuận với các điều khoản đó.

Thuật ngữ “chúng tôi”, “trang web này” dùng để chỉ chủ nhân của trang web này.

Thuật ngữ “bạn”, “người dùng”, “quý vị”, “độc giả”, “dịch giả”, “duyệt giả” được dùng để chỉ những người đang xem trang web này.

Khi sử dụng trang web, độc giả đang tuân theo các điều khoản sau:

Điều 1

Chúng tôi có quyền thay đổi hình thức của dịch vụ, cũng như có quyền kết thúc dịch vụ và đóng tài khoản của bất kỳ người dùng nào với bất kể lý do nào mà chúng tôi tin rằng là điều đó sẽ có lợi cho cả đôi bên.

Điều 2

Người dùng phải ít nhất 13 tuổi.

Điều 3

Nội dung của chúng tôi cung cấp, hoặc của bên thứ ba cung cấp, cũng như của các nhà quảng cáo, sẽ không có sự bảo đảm nào về độ chính xác, tính hoàn tất, sự phù hợp. Việc lựa chọn mua sản phẩm nào đó ở ngoài đời có tác dụng không đúng hay không giống với thông tin của chúng tôi hay nhà quảng cáo đăng trên web hoàn toàn là quyền của người dùng. Theo pháp luật hiện hành, chúng tôi luôn được miễn trừ trách nhiệm pháp lý từ các sai lệch thông tin đó.

Điều 4

Việc lựa chọn sản phẩm của quý vị sẽ do quý vị tự chịu mọi trách nhiệm và rủi ro. Việc xác định sản phẩm có phù hợp với sức khoẻ cũng như điều kiện tài chính của quý vị hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi người. Chúng tôi luôn được miễn trừ trách nhiệm trong tất cả các trường hợp này.

Điều 5

Dữ liệu cá nhân quý giá của quý vị phải được quý vị tự bảo vệ lấy. Chúng tôi hoàn toàn không chịu mọi trách nhiệm mất mát dữ liệu nếu như trang web của chúng tôi bị trục trặc kỹ thuật hoặc bị gở bỏ.

Điều 6

Người sử dụng trang web của chúng tôi vào những mục đích đã phá hoặc chống đối lại người khác, chống lại bất kỳ các tổ chức, tập thể, nhà nước đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin tham khảo, còn các hành vi chống phá là xuất phát từ hành vi của chính những cá nhân sai phạm đó và chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm từ những tình huống này.

Điều 7

Bài viết sẽ được đăng thêm thường xuyên. Trong bài viết có thể sẽ có đăng tải một số liên kết đến các trang web ngoài nhằm giúp cho người dùng nhanh chóng xác định hoặc điều hướng đến các trang web đó. Chúng tôi hoàn toàn không có ý định nâng đỡ hoặc hạ bệ một trang web nào. Chúng tôi cũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các trang web đó.

Điều 8

Ngoài những gì được đề cập ở đây, những gì phát sinh sẽ được tuân theo pháp luật hiện hành của quốc gia sở tại mà bạn đang sinh sống.