Chính Sách Riêng Tư

Nhằm bảo vệ quyền riêng tư của độc giả, chúng tôi tạo ra trang Chính sách này. Ở đây độc giả có thể tìm hiểu chi tiết về quyền riêng tư của chính mình. Ngoài ra, quý độc giả còn có thể tìm hiểu thêm về các điều khoản sử dụng của trang web ở trang Điều khoản sử dụng. Nếu không đồng ý với các Điều khoản và Chính sách của các văn bản này, quý vị có thể ngưng sử dụng trang web của chúng tôi, nhưng nếu quý vị đã chấp nhập sử dụng thì sẽ được hiển nhiên xem như đồng thuận với các điều khoản đó.

 

Thuật ngữ

Thuật ngữ “chúng tôi”, “trang web này” dùng để chỉ chủ nhân và đội ngũ quản trị của trang web này.

Thuật ngữ “bạn”, “người dùng”, “quý vị”, “độc giả”, “dịch giả”, “duyệt giả” được dùng để chỉ những người đang xem trang web này.

 

Liên kết (links)

Trang web này có chứa liên kết đến những trang web khác. Chúng tôi hoàn toàn không có quyền hạn và chức năng để cập nhật và sửa chữa những trang web đó, nên chúng tôi hoàn toàn không chịu bất cứ truy cứu và trách nhiệm về nội dung của các trang web đó.

Thu thập cookie

Chúng tôi có dùng Cookies để hổ trợ cho trải nghiệm của người dùng. Nếu không muốn có được trải nghiệm tốt nhất, xin vui lòng ngưng cung cấp Cookie cho chúng tôi.

Bên thứ ba

Khi đăng ký làm thành viên, người dùng được yêu cầu nhập một số thông tin cá nhân như HỌ TÊN, EMAIL. Các thông tin này sẽ được chúng tôi bảo vệ và cam kết không bán hay bàn giao lại cho bên thứ ba.

Cookie của bên thứ ba

Bên thứ ba, ví dụ như các dịch vụ mạng GOOGLE, FACEBOOK, hoặc các nhà quảng cáo, sẽ có thể sử dụng cookies của họ trên trang web của chúng tôi. Chính sách riêng tư của trang web này hoàn toàn không can thiệp vào những Cookies đó. Để tìm hiểu về quyền riêng tư của mình bên nhà cung cấp thứ ba, quý vị có thể tìm đến trang Chính sách riêng tư của chính họ.

Nhà quảng cáo

Quảng cáo được đăng trên trang web này được cung cấp từ các nguồn khác nhau. Các quảng cáo đó sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng từ trang web của chúng tôi. HỌ TÊN, EMAIL và các thông tin khác mà quý vị đăng ký với chúng tôi ở form đăng ký sẽ được bảo mật tuyệt đối. Tuy nhiên, các nhà quảng cáo có thể thu thập các thông tin phi cá nhân từ máy tính của bạn để thể hiện quảng cáo phù hợp theo vùng miền địa lý và ngôn ngữ phù hợp.

Bình luận và đóng góp

Xin lưu ý rằng, những bình luận hoặc nội dung đóng góp của bạn lên trang của chúng tôi sẽ luôn được nhìn thấy bởi những người dùng khác. Xin cân nhắc kỹ trước khi đăng tải các bình luận như vậy vì điều đó có thể ảnh hưởng đến uy tín hoặc sự riêng tư của chính bạn.

Từ chối nhận tin

Nếu bạn đăng ký nhận tin từ nguồn tin của chúng tôi qua email, bạn hoàn toàn có thể từ chối nhận chúng từ chính các tin mà bạn đã đăng ký nhận bằng chức năng “unsubscribe” hoặc “ngưng theo dõi” thường xuất hiện ở cuối thư.

Thay đổi chính sách

Khi chính sách này có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ không bao giờ dùng thông tin của quý vị dựa trên chính sách mới mà không có sự đồng ý từ quý vị.